Bilde av Marte Grøtåsen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs
Stilling
Hjelpepleier
Telefon
E-post
Marte.G...@bfk.no