Bilde av Alexander Lentze

Lærer lyd-videoproduksjon på MK, kontaktlærer, fagmedarbeider og samlingstyrer MK / AV / Musikk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - DH/FO/MK
Stilling
lærer Medier og Kommunikasjon / lydteknikk og TV produksjon
Telefon
E-post
alexande...@bfk.no