Bilde av Katarzyna Knap

underviser i naturfag og matematikk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Hassel fengsel
Stilling
mastergrad i kjemi
Telefon
E-post
Katarzy...@bfk.no