Bilde av Julie Kvaløy

Fylkeshovedstillitdvalgt Utdanning Buskerud. Permisjon fra jobben som lærer på Gol vidergående skole

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Gol vidaregåande skule
 
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
Lektor med opprykk/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Buskerud
Telefon
+4748266468
E-post
Julie....@bfk.no