Bilde av Oddmund Vestenfor

Navn i Kartverket - saksbehandling etter lov om stadnamn, rådgiving og veiledning til kommune/stat++

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Gol vidaregåande skule
 
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
Seniorrådgiver / forvaltningsansvarlig for stedsnavn
Telefon
+4731003229
E-post
Oddmund.V...@bfk.no