Bilde av Vera Rossvoll

Underviser i samfunnskunnskap,fransk og samfunnsfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - leder språk, samf.fag m.m.
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
vera.ro...@bfk.no