Bilde av Heidi Hvidsten Hafnor

Adjunkt med tilleggsutd

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Litsheim
Stilling
Adjunkt med tilleggsutd.
Telefon
E-post
Heidi.Hvids...@bfk.no