Bilde av Erik Helgerud

Lektor m/tilleggsutd

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Samf.fag & økonomi
Stilling
Lektor m/tilleggsutd, statsviter
Telefon
E-post
Erik.He...@bfk.no