Bilde av Martine Øhren Nordset
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - leder norsk,kroppsøving
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Martine.Ohr...@bfk.no