Bilde av Toril Magnus

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - leder realfag
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
toril....@bfk.no