Bilde av Umalkaltun Sobagle

Har bachelor i statsvitenskap med kombinerende fag i økonomi menneskerettigheter og flere kulturel

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Flaten
Stilling
Tospråkliglærer
Telefon
E-post
Umalkaltu...@bfk.no