Bilde av Simen Buskerud

Undervisning, skoleutvikling, praksisveiledning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - leder språk, samf.fag m.m.
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Simen.B...@bfk.no