Bilde av Mette Lise Bjørndalseter Moen

Underviser i norsk og samfunnsfag 8-10 trinn

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Kristiansen
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutd.
Telefon
E-post
Mette.Lise.Bjor...@bfk.no