Bilde av Filippa Stuestøl

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - leder norsk,kroppsøving
Stilling
Lektor m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Filippa....@bfk.no