Bilde av Beate Fagereng Jacobsen

Lærer i videregående skole

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Språkfag
Stilling
Adjunkt m/opprykk
Telefon
E-post
beate.fagere...@bfk.no