Bilde av Tor Jan Eikeland

Lektor med tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Litsheim
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Tor.Jan....@bfk.no