Bilde av Kari Merete Reiertsen

Adjunkt med tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Litsheim
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Kari.Merete...@bfk.no