Bilde av Torodd Bjørge

Lektor med tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Litsheim
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
torodd....@bfk.no