Bilde av Per Jørund Grøthe

Saksbehandler Asker kommune. Redaktør Trekkspillnytt (blad og nettsted). Lærervikar.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Språkfag
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Per.Jorun...@bfk.no