Bilde av Odd Øystein Langegård

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Kroppsøving
Stilling
Kroppsøvingslærer
Telefon
+4792298271
E-post
Odd.Oystein...@bfk.no