Bilde av Anette Leivestad

Prosjekt for forebygging av utenforskap i Bærum kommune.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Mentor - stillingskode: fagkonsulent
Telefon
E-post
Anette.L...@bfk.no