Bilde av Kjartan van der iest Schutte
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Kjartan.van.de...@bfk.no