Bilde av Henriette Borgen Johannessen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Henriette.Borg...@bfk.no