Bilde av Anna Helene Hopstock Havgar
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Anna.Helene.Ho...@bfk.no