Bilde av Irene Brekke Nielsen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Irene.Brek...@bfk.no