Bilde av Linda Wolla

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag
Stilling
Adjunkt m/till. utd.
Telefon
+4703086702
E-post
linda....@bfk.no