Bilde av Astri Størseth Vestskog

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Inspiro
Stilling
Lektor m/tilleggsutd.
Telefon
E-post
Astri.Storse...@bfk.no