Bilde av Ina Michelle Haugland Mæland
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Ina.Michelle.H...@bfk.no