Bilde av Kristin Jensen Vetlesen

Underviser norsk VG2, studiespesialiserende.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Kristin.Jens...@bfk.no