Bilde av Johannes Kolberg

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
johannes...@bfk.no