Bilde av Håvard Røneid Mæhlumshagen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - leder realfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Havard.Roneid...@bfk.no