Bilde av Pål Wilhelm Krogstad

Konsulent

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - TIP
Stilling
Konsulent/vikarlærer
Telefon
E-post
Pal.Wilhel...@bfk.no