Bilde av Randi Langeland Haugan

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Design og håndverk
Stilling
Adjunkt med opprykk
Telefon
E-post
Randi.Lange...@bfk.no