Bilde av Trond Døviken

Leder

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utdanningsavdelingen
 
Fagopplæringsseksjonen
Stilling
Virksomhetsleder
Telefon
E-post
Trond.D...@bfk.no