Bilde av Ole Christian Treffen
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
Lærling
Telefon
E-post
Ole.Christi...@bfk.no