Bilde av Kornchawan Thorsen

renholder

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Kornchawa...@bfk.no